Log in

Inauguracyjna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Quelle: opolskie.pl // violetta.ruszczewska Quelle: opolskie.pl // violetta.ruszczewska

W środę, tj. 21 listopada w Sali Orła Białego na Ostrówku odbyło sie pierwsze zebranie radnych województwa opolskiego wybranych na lata  2018 – 2023. Przewodniczącym sejmiku został Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim a jego kandydaturę zgłosił Andrzej Buła - marszałek województwa opolskiego oraz lider regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej.

Inauguracyjną sesję sejmiku województwa opolskiego otworzyła radna-seniorka Brygida Kolenda-Łabuś. Jednym z pierwszych czynności podczas tej sesji było odebranie przez trzydzieścioro nowo wybranych radnych zaświadczenia o wyborze i złożenie przez nich ślubowania. Kolejnym etapem były wybory władz sejmiku i regionu. Na stanowisko przewodniczącego sejmiku radni wybrali Rafała Bartka z Mniejszości Niemieckiej. W tajnym głosowaniu otrzymał on 25 głosów, 5 osób  wstrzymało się od głosu. Dziękując za wybór na tę funkcję, Rafał Bartek podkreślił, że jego wybór to przykład konstruktywnej współpracy większości z mniejszością w regionie. Wyraził także nadzieję na dobrą współpracę, zarówno w gronie radnych, jak i sejmiku z administracją rządową w regionie. Zaś zastępcami przewodniczącego zostali: Jolanta Wilczyńska (Koalicja Obywatelska – 28 głosów za, 2 wstrzymujące się), Piotr Wach (Koalicja Obywatelska – 26 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się) i Dariusz Byczkowski (Prawo i Sprawiedliwość – 26 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się). Dalsza część artykułu znajduje się tutaj www.opolskie.pl (źródło: opolskie.pl)

Podczas obrad sejmiku wybrano również skład zarządu Województwa Opolskiego oraz przewodniczących jak i członków komisji stałych sejmiku. Marszałkiem w nowej kadencji został Andrzej Buła (KO), wicemarszałkiem został Roman Kolek (MN) oraz drugim wicemarszałkiem został Zbigniew Kubalańca (KO). W zarządzie znaleźli się również Szymon Ogłaza (KO) i Stanisław Rakoczy (PSL). Przewodniczącymi stałych komisji sejmiku zostali: Bogdan Tomaszek – Komisja Rewizyjna, Brygida Kolenda-Łabuś – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Zbigniew Ziółko – Komisja Finansów i Mienia Województwa, Piotr Wach – Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki, Zuzanna Donath-Kasiura – Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Janusz Trzepizur – Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, Norbert Krajczy – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Hubert Kołodziej – Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Klubem radnych Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa pokieruje Marszałek Andrzej Buła. Zasiada w nim 10 radnych Platformy Obywatelskiej i 3 reprezentantów Nowoczesnej. Z kolei 5 osobowym klubem Mniejszości Niemieckiej pokieruje wicemarszałek Roman Kolek. - Myślę, że nasz klub radnych będzie otwarty, nie stawiamy sobie tylko i wyłącznie celów samych w sobie, czyli dla mniejszości niemieckiej, bo rzeczywiście czujemy się reprezentantami całego naszego społeczeństwa i zabiegamy o to, co będzie dobre i potrzebne dla mieszkańców naszego regionu - mówi Kolek. Po wyborze Dariusza Byczkowskiego na wiceprzewodniczącego sejmiku... (źródło: Radio Opole)

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 listopad 2018 11:51