Log in

MEN udziela odpowiedzi na apel Rady Związku Niemieckich Stowarzyszeń

W korespondencji kierowanej 23 maja br. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przekazał stanowisko Delegatów na 49 posiedzenie Rady Związku w sprawie organizowania nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych. Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej z upoważnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiada na apel Delegatów.

Język mniejszości to również język obcy nowożytny

"Jest możliwe, aby uczeń, który uczy się drugiego języka nowożytnego (obligatoryjnie), równocześnie uczył się tego samego języka (na wniosek) w ramach podtrzymywania swojej tożsamości narodowej jako języka mniejszości."

Joanna M. Karolczak, Opinia prawna dotycząca nauczania drugiego języka nowożytnego i języka mniejszości narodowej (BAS-WAP-090/18), Biuro Analiz Sejmowych 2018.

Finansowanie oświaty mniejszościowej

Nauczanie języków mniejszości narodowych podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Przyjrzyjmy się mechanizmom, jakie mają wpływ na wysokość wsparcia finansowego, jakie państwo polskie przeznacza na podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych w polskich szkołach.

Organizacja nauki języka mniejszości na podstawie nowych przepisów

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy regulujące nauczanie języków mniejszości narodowych w Polsce. Nowe regulacje budzą jednak szereg wątpliwości i są źródłem pytań ze strony rodziców, dyrektorów, nauczycieli i organów prowadzących szkoły i przedszkola z nauką języka mniejszości narodowej niemieckiej. Wyjaśnijmy więc, na czym polegają zmiany przepisów i jak należy wdrażać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Subskrybuj to źródło RSS