Log in

Żadnych nowości w podstawie programowej języka mniejszości dla klas 1-3

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało nowe podstawy programowe dla szkoły podstawowej, w tym dla języków mniejszości narodowej. Dla klas 1-3 nie przewiduje się rewolucyjnych zmian.

30 listopada na stronie MEN pojawiły się projekty podstawy programowej dla wszystkich przedmiotów reformowanej szkoły podstawowej. Wśród projektów dla poszczególnych przedmiotów zaprezentowano projekt podstawy programowej dla języków mniejszości narodowych i etnicznych. Przypomnijmy, że podobnie jak to było w ostatniej, obowiązującej do tej pory podstawie dla klas 1-3, wszystkie mniejszości narodowe i etniczne prowadziły nauczanie swojego języka w oparciu o tę samą podstawę programową. W dokumencie obejmującym ok. jedną stronę maszynopisu określono wtedy trzy obszary wymagań dla uczniów kończących 3-letni etap nauczania: odbieranie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi oraz analiza i interpretacja tekstów kultury. W każdym z tych obszarów zdefiniowano, co uczeń powinien umieć. W obszarze odbieranie wypowiedzi, mogliśmy np. przeczytać:

"[uczeń] uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich".

W projekcie nowej podstawy, w tym samym obszarze, czytamy:

"[uczeń] Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji."

Jak widać, zmian niewiele. Podobnie wygląda to w przypadku pozostałych wymagań, które w większości mają nawet to samo brzmienie. Jedyną nowość odnajdujemy w trzecim obszarze wymagań:

"[uczeń] Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych."

Ale nie wydaje się to ani rewolucyjne, ani nawet potrzebne.

Nowością są za to listy lektur dla języków ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego i łemkowskiego. Języki te z niewiadomych powodów zostały wyróżnione w projekcie nowej podstawy, otrzymując własną listę lektur. To oznacza z kolei, że nikt jednocześnie nie narzuca pozostałym mniejszościom, jakie lektury powinny czytać ich dzieci uczące się swojego języka ojczystego w publicznej szkole. - Przynajmniej nie teraz, gdy ministerstwo zaprasza jeszcze do zgłaszania uwag w ramach tzw. "prekonsultacji". Uwagi można zgłaszać mailem na adresy podane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej do 9 grudnia.

Przeczytaj również, co MEN szykuje dla przedszkoli. Kliknij tutaj (tekst w języku niemieckim).

Ostatnio zmieniany piątek, 02 grudzień 2016 15:26