Log in

Wniosek o nauczanie języka mniejszości

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Organizacja nauki języka mniejszości na podstawie nowych przepisów

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy regulujące nauczanie języków mniejszości narodowych w Polsce. Nowe regulacje budzą jednak szereg wątpliwości i są źródłem pytań ze strony rodziców, dyrektorów, nauczycieli i organów prowadzących szkoły i przedszkola z nauką języka mniejszości narodowej niemieckiej. Wyjaśnijmy więc, na czym polegają zmiany przepisów i jak należy wdrażać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Subskrybuj to źródło RSS