Log in

Język mniejszości to również język obcy nowożytny

"Jest możliwe, aby uczeń, który uczy się drugiego języka nowożytnego (obligatoryjnie), równocześnie uczył się tego samego języka (na wniosek) w ramach podtrzymywania swojej tożsamości narodowej jako języka mniejszości."

Joanna M. Karolczak, Opinia prawna dotycząca nauczania drugiego języka nowożytnego i języka mniejszości narodowej (BAS-WAP-090/18), Biuro Analiz Sejmowych 2018.

Finansowanie oświaty mniejszościowej

Nauczanie języków mniejszości narodowych podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Przyjrzyjmy się mechanizmom, jakie mają wpływ na wysokość wsparcia finansowego, jakie państwo polskie przeznacza na podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych w polskich szkołach.

Wniosek o nauczanie języka mniejszości

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Organizacja nauki języka mniejszości na podstawie nowych przepisów

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy regulujące nauczanie języków mniejszości narodowych w Polsce. Nowe regulacje budzą jednak szereg wątpliwości i są źródłem pytań ze strony rodziców, dyrektorów, nauczycieli i organów prowadzących szkoły i przedszkola z nauką języka mniejszości narodowej niemieckiej. Wyjaśnijmy więc, na czym polegają zmiany przepisów i jak należy wdrażać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa programowa do języka niemieckiego

Wraz z reformą systemu oświaty, uchwaloną na mocy ustawy - prawo oświatowe z 16 grudnia 2016 roku, od 1 września 2017 roku obowiązuje nowa podstawa programowa zarówno dla języków obcych jak i dla języków mniejszości narodowych.

"Niko 2" mit Zulassung des Bildungsministeriums

Das Bildungsministerium (MEN) hat den zweiten Teil der Niko-Reihe für den Deutschunterricht in den Schulen zugelassen. Niko 2 ist ein Lehrbuch für Deutsch als Minderheitensprache für die zweite Klasse der Grundschule. Ab September kann es im Deutschunterricht eingesetzt werden.
Subskrybuj to źródło RSS