Log in

Zarząd i Zjazd Delegatów ZNSSK

Zjazd delegatów jest najwyższym organem ZNSSK. Między posiedzeniami Zjazdu o bieżących sprawach decyduje Zarząd Związku.

Zgodnie ze statutem ZNSSK Członkowie Zarządu są wybierani z delegatów organizacji regionalnych. W ośmioosobowym zarządzie ZNSSK zasiadają w chwili obecnej:

 • Bernard Gaida (Przewodniczący Zarządu),
 • Renata Zajączkowska (Wiceprzewodnicząca Zarządu),
 • Norbert Rasch (Radny Sejmiku Województwa Opolskiego),
 • Marcin Lippa (Przewodniczący TSKN Województwa Śląskiego),
 • Rafał Bartek (Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim),
 • Waldemar Świerczek (TSKN Województwa Śląskiego),
 • Henryk Hoch (Przewodniczący ZNSSK Warmii i Mazur)
 • Roland Hau (Przewodniczący MN z Gdańska).

Skład Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco:

 • Józef Swaczyna,
 • Karol Czerwiński
 • Anita Pendziałek.
Ostatnio zmieniany piątek, 24 listopad 2017 14:42