Opublikowano: 14 grudzień 2017, 11:42

Stanowisko MN w sprawie podziału subwencji oświatowej

Publikujemy list przewodniczącego ZNSSK w Polsce, kierowany do Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, w sprawie projektu rozporządzenia MEN regulującego sposób naliczania subwencji oświatowej na naucznie języków mniejszości w roku 2018.

Treść listu w załączniku.