Opublikowano: 27 listopad 2017, 10:44

Bernard Gaida: Tylko na fundamencie silnej tożsamości można budować porozumienie

OMV

W Domu Konrada Adenauera w Berlinie odbył się zjazd delegatów CDU/CSU OMV – Unii Wschodnio- i Środkowoniemieckiej. Był on między innymi okazją do rozmów o sytuacji i roli mniejszości niemieckiej w Polsce.

W sobotę przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce oraz Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w FUEN Bernard Gaida wygłosił referat „Pomiędzy językiem ojczystym a ojczyzną: rola Niemców w Polsce w polityce porozumienia“. Gaida mówił przy tym nie tylko o aktualnej sytuacji Niemców w Polsce, wielokrotnie podkreślał także ważną rolę mniejszości niemieckiej w powojennej polityce porozumienia, kiedy często było ono poprzedzono pojednaniem na lokalnym, ludzkim poziomie. Wskazał przy tym również na potencjalną rolę, jaką społeczność Niemców w Polsce dalej może sprawować przy spełnieniu konkretnego warunku:

Jeżeli ktoś spodziewa się, że ktoś obejmie funkcję budowniczego mostów, musi mu również zapewnić odpowiednie wsparcie. Niemiecka, zakorzeniona w regionie tożsamość, musi być silna. Na fundamencie słabej tożsamości nie można budować mostów pomiędzy narodami.

Referat stanowił punkt wyjścia do interesującej dyskusji dotyczącej aktualnej sytuacji oraz tendencji.

Autor: Łukasz Malkusz