Opublikowano: 13 listopad 2017, 14:26

Konferencja jesienna przedstawicieli grup mniejszości niemieckiej w Prusach Zachodnich

ToruńS

W minioną sobotę w Toruniu spotkali się miedzy innymi przedstawiciele społeczności mniejszości niemieckiej z Prus Zachodnich, Ziomkostwa Zachodniopruskiego oraz ZNSSK w Polsce.

Podczas konferencji omówiono szereg kluczowych dla zamieszkujących tereny byłych Prus Zachodnich Niemców tematów. Przedstawiciele Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku – wicekonsul Giuseppe Lo Coco i Wiliam Schauinsland omówili możliwości uzyskania wsparcia konsulatu przez organizacje mniejszości niemieckiej z północnej Polski. Przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce Bernard Gaida przedstawił zadania koordynatora regionalnego ZNSSK na obszar województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, wynikające ze „Strategii Mniejszości Niemieckiej na lata 2016-2021”. Koordynator Magdalena Lemańczyk szczegółowo przedstawiła swoje zadania, uwzględniając przy tym możliwości uzyskania wsparcia, rozwoju działalności oraz podjęcia nowych projektów kulturowych oraz językowych. Przewodniczący Ziomkostwa Zachodniopruskiego Ulrich Bonk przedstawił sprawozdanie ziomkostwa oraz Fundacji Kulturalnej Prus zachodnich za rok 2017 oraz plany na rok 2018. Przewodniczący Związku Ludności Niemieckiej w Gdańsku i członek zarządu ZNSSK w Polsce Roland Hau mówił o działalności zarządu w  bieżącym roku. Barbara Schumacher, członek Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Gdyni wygłosiła referat „Fryderyk Wielki – Król Prus”.

Autor: Łukasz Malkusz