Opublikowano: 17 lipiec 2017, 12:35

CDU/CSU: Sprawy mniejszości niemieckich są dla nas od dziesięcioleci szczególnym zagadnieniem politycznym

CDUCSU

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wystosował w lutym zapytanie do największych partii politycznych Niemiec. Celem było poznanie miejsca spraw mniejszości niemieckiej w Polsce w planowaniu politycznym poszczególnych ugrupowań. Jako pierwszą publikujemy odpowiedź CDU/CSU.

W naszym piśmie zawarliśmy następujące pytania:

Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowej i Wschodniej, a szczególnie sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce? Czy zamierzacie Państwo uczynić te zagadnienia jednym z punktów programu wyborczego na wybory do Bundestagu w roku 2017? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Nasze zapytanie wysłaliśmy w lutym do siedmiu największych ugrupowań politycznych Niemiec: AfD, CDU, CSU, FDP, Linke, SPD oraz Zielonych. Do dziś (stan na 17 lipca) otrzymaliśmy odpowiedzi od trzech partii: wspólne pismo CDU i CSU oraz odpowiedź od Zielonych. Jako pierwszy publikujemy tekst otrzymany od partii chadeckich. Jego pełne brzmienie w języku polskim znajdziecie Państwo poniżej, a z niemieckojęzycznym oryginałem można się zapoznać w załączniku. Odpowiedź została nam przysłana przed 3 lipca, a więc przed ogłoszeniem programu rządowego CDU/CSU na lata 2017-2021.

Odpowiedzi Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Niemiec (CDU) oraz Chrześcijańsko-Społecznej Unii w Bawarii (CSU) na zapytanie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

Jako, że program rządowy CDU i CSU nie został jeszcze wypracowany, nie możemy w danym momencie odpowiedzieć na Państwa pytania w pełnym zakresie. Jedno jest jednak dla nas pewne: Sprawy wysiedlonych, wypędzonych oraz mniejszości niemieckich są dla nas od dziesięcioleci szczególnie ważnym zagadnieniem politycznym.

CDU oraz CSU stoją u boku Niemców we wschodniej Europie. Zamierzamy ponownie wesprzeć sprawy tej grupy w naszym programie wyborczym. Niemieckie społeczności w Europie Środkowej i Wschodniej spełniają funkcję łącznika z zamieszkującymi Republikę Federalną Niemiec wypędzonymi i wysiedlonymi. Zasadnicze znaczenie ma przy tym konieczność utrzymywania języka niemieckiego. Dlatego zamierzamy rozwijać ofertę nauki języka niemieckiego, wspierać rozwój nauki języka  niemieckiego jako języka ojczystego oraz związane z tym instytucje oświatowe na miejscu. CDU oraz CSU w dalszym ciągu popierają prawo do przeprowadzenia się w granice Niemiec. Zamierzamy kontynuować naszą politykę solidarności.

Dziedzictwo kulturowe wypędzonych to dzisiaj oczywisty i cenny składnik naszej tożsamości. Z tego powodu CDU oraz CSU odpowiednio wpłynęły na rozwój koncepcji wsparcia w oparciu o paragraf 96 Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach. Dalej zamierzamy wspierać zaangażowanie kulturowe wypędzonych. Budowa centrum dokumentacyjnego Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie jest dla nas ważnym zadaniem politycznym.

Prowadzenie spraw niemieckich społeczności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej leży w zakresie obowiązków Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw przesiedlonych oraz mniejszości narodowych. Od 8 stycznia 2014 tę funkcję pełni poseł do Bundestagu Hartmut Koschyk (CSU).

Klub parlamentarny CDU/CSU poza tym w obecnej kadencji ponownie powołał grupę wypędzonych, wysiedlonych i mniejszości niemieckich. Obejmuje ona ponad 70 członków i pełni funkcję parlamentarnego partnera dla tych ważnych społeczności. W trakcie bieżącej kadencji udało się zrealizować istotne inicjatywy grupy. Obchodzony po raz pierwszy 20 czerwca 2015 roku ogólnopaństwowy „Dzień Pamięci Ofiar Ucieczki i Wypędzenia” to widoczny symboliczny wyraz tego, że sami Niemcy nie mogą ułagodzić tematu ucieczki i wypędzenia, a przedstawiciele pokolenia dotkniętego tymi wydarzeniami powinni mieć szansę zawarcia pokoju ze swoją przeszłością. Angażujemy się, żeby propagować pamięć o ofiarach przymusowych deportacji. Grupa parlamentarna utrzymuje również kontakt ze wspieranymi na poziomie federalnym i krajowym instytucjami, które badają i zachowują dziedzictwo kulturowe Niemców we wschodniej Europie.

Ważnym składnikiem naszego zaangażowania na rzecz wysiedlonych, wypędzonych i mniejszości niemieckich jest również Wschodnio- i Środkowoniemieckie Zjednoczenie CDU/CSU (OMV). Wspiera ono CDU oraz CSU w ich pracy na rzecz wysiedlonych, wypędzonych i mniejszości niemieckich w różnych sprawach. Przewodniczącym OMV jest Helmut Sauer.

CDU oraz CSU są zwolennikami odpowiedniego zaangażowania przedstawicieli Niemców w Polsce w rozmowy pomiędzy przedstawicielami Polski i Niemiec.

Także kanclerz Angela Merkel spotkała się 7 lutego 2017 roku z przedstawicielami Niemców w Polsce. W rozmowie z Panem Gaidą i innymi ważnymi przedstawicielami niemieckich społeczności w Polsce poruszono kwestie związane z aktualna sytuacją polityczną w kraju oraz wsparciem tych społeczności przez rząd federalny. Ta wymiana ma być podtrzymywana również w przyszłości.

Autor: Łukasz Malkusz