Opublikowano: 03 sierpień 2016, 09:43

Odszkodowania za pracę przymusową – TDNS pomaga przy wnioskach

Wnioski odnośnie odszkodowań za pracę przymusową Niemców są już dostępne. W ich wypełnieniu pomaga Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku (TDNS).

Znamy dokładne wytyczne, jeśli chodzi o odszkodowania za pracę przymusową, które wypłacać będzie Republika Federalna Niemiec. Odszkodowania mogą otrzymać także byli robotnicy przymusowi, mieszkający w Polsce.

W zeszłym roku Bundestag podjął uchwałę o zabezpieczeniu w budżecie na kolejne lata 50 milionów euro na odszkodowania za pracę przymusową, do której zmuszani byli niemieccy cywile w różnych częściach Europy w latach 1939-1956. Przykładem mogą być choćby wywózki do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w roku 1945 i później. Na takie roboty wywożeni byli także mieszkańcy między innymi Śląska, Pomorza czy Warmii i Mazur. Prawo do otrzymania niemieckiego odszkodowania, mają więc także dzisiejsi obywatele Polski. 

Przykładem robotnika przymusowego może być niedawno zmarły działacz mniejszości niemieckiej Wiktor Kik, który w 1945 został wywieziony jako 18-latek z rodzinnego Sierakowa (powiat lubliniecki) na tereny dzisiejszej Ukrainy, gdzie niewolniczo pracował na rzecz ZSRR jako tokarz, a za tę pracę nigdy nie otrzymał wynagrodzenia. Decyzją z zeszłego roku Bundestag chce symbolicznie wynagrodzić właśnie taką niewolniczą pracę.

Podstawowymi wymaganiami, aby otrzymać odszkodowanie są:

- dowody dokumentujące pracę przymusową, wykonywaną w dowolnym okresie od 1939 do 1956 na rzecz innego kraju niż Niemcy ze względu na swoją niemiecką narodowość (np. listy, pamiętniki, dokumenty, zdjęcia),

- wypełniony wniosek (Dostępny od 1 sierpnia 2016 tutaj),

- wniosek należy przysłać na adres Federalnego Urzędu Administracyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2017,

- praca przymusowa jest rozumiana jako praca, która wykonywana była niedobrowolnie pod groźbą kary, bądź innej krzywdy,

- odszkodowania mogą otrzymać tylko osoby, które żyły jeszcze w momencie podjęcia decyzji przez Bundestag o odszkodowaniach to jest 27 listopada 2015. W razie śmierci osoby po tej dacie odszkodowanie może otrzymać małżonek lub dziecko danej osoby,

- odszkodowanie jest jednorazowe w wysokości 2500 Euro (około 10 000 złotych).

Dokładnych informacji udziela Federalny Urząd Administracyjny tutaj. Z prośbą o pomoc przy wypełnieniu wniosku można zwrócić się także do Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku pod numerem 77 454 55 25.

Foto: British Armed Forces/Wikimedia Commons.