Opublikowano: 24 marzec 2015, 14:42

Wniosek

Znak ostrzegawczy

Uwaga! Treści prezentowane na naszej stronie zostaną wkrótce uaktualnione. Nowe regulacje prawne zaprezentujemy po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej. Projekt rozporządzenia można przeglądać na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zorganizowanie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości wymaga złożenia przez rodzica u dyrektora placówki wniosku o objęcie dziecka takim nauczaniem. Wniosek o zorganizowanie nauki języka niemieckiego w szkole lub przedszkolu może być napisany przez rodzica odręcznie. Ustawodawca nie określił wzoru takiego dokumentu. Ważne jest jednak, aby zawierał on następujące dane:

  • dane rodzica,
  • data złożenia wniosku,
  • prośba o zorganizowanie dla dziecka nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Na naszej stronie prezentujemy przykładowy formularz, którym można się posłużyć, składając wniosek do dyrektora szkoły lub przedszkola (Pobierz wniosek w formacie PDF).

Wniosek należy złożyć u dyrektora placówki przy zapisywaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. Można to zrobić również w trakcie nauki w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 30 kwietnia. Przy odpowiedniej liczbie wniosków dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania nauki języka niemieckiego od 1 września najbliższego roku szkolnego.

Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole lub przedszkolu. Nie trzeba składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa. W tym zakresie obowiązuje art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym:

Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości.

Wniosek jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Organizacje

Ostatnio komentowane